Česko-anglické školy
s dvojjazyčným způsobem výuky

Bilingvní
výuka

Individuální
přístup

Zdravé
stravování

Akreditace
MŠMT

Čím jsme jiní?

Čím jsme jiní _ Královské školy

Vlastní vzdělávací materiály v českém i anglickém jazyce.

Nízký počet žáků ve třídě / skupině – dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka.

Párová výuka a individuální přístup – český a anglický pedagog učí společně – přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost věnovat více pozornosti každému dítěti, dle jeho osobního maxima, a přizpůsobit výuku žákům, kteří potřebují podporu více.

Matematiku vyučujeme metodou profesora Hejného – k žákům přistupujeme individuálně a stejně tak směrem k učitelům. Necháváme jim volnost ve využití i dalších metod výuky.

Ve dvou se to lépe táhne

V rámci jedné vyučovací hodiny jsou přítomni dva aprobovaní učitelé. Jeden česky mluvící, druhý komunikující v angličtině. Výuka dvou jazyků v naší škole je tak pro děti zábavná a nestresující, vhodná jak pro žáky s mateřským jazykem češtinou a jejich zlepšování se v angličtině, tak pro anglicky mluvící kamarády s potřebou zdokonalit svoje znalosti češtiny.

Ve dvou se to lépe táhne - Bilingvní výuka v Královských školách

Jak je to s hodinami jazyků?

Bilingvní vzdělávání

Češtinu i angličtinu samozřejmě vyučujeme pouze v daném jazyce. Češtinu vyučuje český učitel a angličtinu anglický. Počet vyučovacích hodin se liší v závislosti na ročníku, který žák studuje. Bližší informace naleznete v článku Učební plán školy.