Dvojjazyčná
výuka jazyků

Dvojjazyčná (bilingvní) výuka jazyků v Královských školách

Dvojjazyčné vzdělávání je způsob výuky, kdy je v hodinách student vyučován ve dvou rozdílných jazycích. Většinou se jedná o kombinaci úředního jazyka dané země a druhého jazyka.

Existuje několik variant vyučování druhého jazyka. Ve státních školách se uplatňuje metoda, kdy k rodnému jazyku je postupně přidáván jazyk další a učitelé se v různě dlouhém časovém úseku snaží zlepšit jazykové dovednosti žáků. Existuje i opačný přístup, kdy je rodilý mluvčí umístěn do prostředí cizojazyčného – např. cizinec se přestěhuje do jiného státu v rámci mezinárodní stáže atd.

My jsme se rozhodli pro dvojjazyčný (bilingvní) vzdělávací systém, kdy žák může komunikovat ve svém rodném jazyce, zároveň je však nucen domluvit se i v jazyce druhém. Tento systém kombinuje výhody obou metod a minimalizuje stres nebo nízkou motivaci.

Jak učíme touto metodou my

Souběžné dvojjazyčné vyučování není novinkou posledních let. Je to desetiletími prověřená metoda, kterou využívá celá řada zahraničních škol, zejména v zemích s větším zastoupením etnických menšin jako jsou například USA, kde jde o běžný způsob výuky. Většinou se jedná o kombinaci angličtiny a španělštiny (případně francouzštiny a arabštiny). S přibývajícím počtem cizojazyčných obyvatel v ČR a s nutností kvalitnější výuky cizích jazyků (zejména angličtiny), narůstá potřeba dvojjazyčných škol. V porovnání s poptávkou je však jejich počat stále malý.

V Královské mateřské škole i Královské základní škole (akreditovaných MŠMT) kombinujeme při vyučování úřední jazyk češtinu a anglický jazyk. V hodinách je přítomen jak česky, tak anglicky mluvící učitel. Při komunikaci s českým učitelem používají děti češtinu, při komunikaci s anglickým angličtinu. Vyučování samotné češtiny nebo angličtiny probíhá logicky s přítomností pouze učitele daného jazyka. Dětem tento způsob komunikace nečiní žádné obtíže, jelikož v podstatě simuluje stav ve smíšených dvojjazyčných rodinách. Ve výsledku děti tento způsob komunikace nepovažují za způsob učení a přijímají ho s naprostou samozřejmostí. Výhodou tohoto systému je i možnost aplikace pro obě skupiny dětí – jak česky mluvící, které se potřebují naučit anglicky, tak anglicky mluvící, pro získání nebo prohloubení znalosti češtiny.

Na základě našich zkušeností můžeme bilingvní česko – anglickou výuku vřele doporučit. Je to efektivní, zábavný a lehce stravitelný způsob současné výuky dvou jazyků. Drobné rozdíly v bilingvní výuce se pak odvíjí v závislosti na věku dítěte. Zejména v její intenzitě, v přístupu učitele a používání specializovaných pomůcek.