Zdravý školní styl

Zdravé stravování

V našich školách se snažíme vytvářet pro vaše děti zdravé a bezpečné prostředí s ohledem na věk žáků. Kromě stavebních úprav a vybavení budov klademe důraz i na celkovou koncepci provozu budov včetně snah o eliminaci současných rizik jako je násilí ve školách (ať už se jedná o násilí páchané mezi žáky nebo o potencionální nebezpečí z okolí budovy) a snahy o snížení epidemiologických rizik souvysejících s možným výskytem infekčních chorob v kolektivech.

Nedílnou součástí tohoto zdravého stylu je i stravování, které je v našich školách řešeno pomocí výdejen, kam jídlo dovážíme vždy čerstvě připravené. Tato jídla jsou speciálně pro naše žáky připravována firmou BioNea zaměřenou na přípravu stravy pro předškolní a školní děti, která garantuje vyváženou a kvalitní stravu. Jídla jsou připravována v Bio kvalitě. Potraviny jsou vždy čerstvé a strava je připravena speciálně pro děti školního věku a odpovídá náročným požadavkům hygienické stanice na stravování dětí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. V případě speciálních stravovacích návyků či běžných alergií dítěte, zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. Obědy a svačiny jsou dováženy každý den čerstvé.

Aktuální jídelníček můžete najít zde http://www.bionea.cz/jidelnicek