O nás

Královská mateřská škola a základní škola s.r.o. vznikla roku 2012 na základě vysoké poptávky po vzdělávání s rozšířenou výukou cizích jazyků. Naším cílem je poskytovat žákům a jejich rodičům bilingvní (dvojjazyčné) česko – anglické vzdělávání s kvalitními učiteli v příjemném a motivujícím prostředí. V roce 2023 jsme do prtfolia škol přidali i Královskou střední školu a Dino školy na opačné straně pražské aglomerace.

Na začátku našeho působení jsme aplikovali bilingvní metodu vyučování jazyků v naší mateřské škole. Brzy jsme zjistili jak dobře tuto metodu děti zvládají a jak obrovských pokroků jsou schopni pod naším vedením v krátké době dosahovat. Časem jsme pochopili, že naši malí absolventi nemají adekvátní program, kterým by mohli v bilingvním vzdělávání pokračovat. Logickým krokem tak bylo založení Královské základní školy v Praze Troji, kde navazujeme na dvojjazyčnou výuku v Královské mateřské škole.

Moderní metody výuky

V mateřské i základní škole používáme moderní techniky výuky, snažíme se zajistit dětem kvalitní učitele, pracujeme s nejmodernějšími výukovými pomůckami, včetně digitálních technologií. Tyto moderní postupy se nám osvědčily i v době uzavření škol z důvodu celostátní karantény při epidemiologických opatřeních spojených s Covidem-19. Naše výuka probíhala bez závažnějších přerušení po celou dobu uzávěry a naši žáci probrali veškeré plánované učivo ve stanovených termínech.

Malý počet žáků ve skupinách

Zakládáme si na nízkém počtu žáků ve skupinách. Podle našeho názoru je individuální přístup k dětem nejlepší metodou k rozvoji jejich osobnosti a především ke kvalitnímu vzdělání. Díky nízkému počtu žáků ve skupině se učitel může více věnovat jednotlivcům, může individuálně rozvíjet jejich přednosti a talent a podporovat jejich rozvoj v oblastech, kde cítí, že by mělo dojít k zlepšení.

Prostředí ve školách

Věříme, že prostředí, ve kterém se děti pohybují, je důležitou součástí vzdělávání. Nestačí nám vybavit prostory mateřské i základní školy adekvátně samotné výuce. Dbáme i o to, aby všechna místa v našich zařízeních byla bezpečná, hygienická a motivující. Pak se děti cítí bezpečně a příjemně a výuka probíhá s radostí. Snažíme se, aby prostory našich škol byly světlé, vkusně, prakticky a moderně vybavené, a aby splňovaly veškeré hygienické a estetické standardy.

Stravování ve školách

Další zásadní součástí vysokého standardu Královských škol je stravování. Spolupracujeme s firmami Bionea a Primirest, které nám dodávají kvalitní a vyváženou stravu. Jídlo je připravováno s ohledem na věk strávníků, je chutné, pestré a z kvalitních surovin. Vždy se připravuje čerstvé a do škol je přiváženo těsně před jeho výdejem v našich jídelnách. Spolupracujeme také s projektem Mléko do škol a snažíme se zvýšit příjem mléčných výrobků a ovoce u dětí.