Akreditace MŠMT

Akreditace MŠMT

Královské školy jsou akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je garantem kvality vzdělávání v ČR. Pokud škola splní velice přísná pravidla pro udělení akreditace, tak je tato škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení a pravidelně ji kontrolována zda z uvedených vysokých standardů výuky nepolevila. Zápis školského zařízení do sítě škol schválených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy je poměrně zdlouhavý proces, který však na svém konci garantuje studentům shodnou pozici v českém vzdělávacím systému, jako mají žáci státních škol.

Školské zařízení, které chce být zapsáno v řejstříku škol, musí splňovat poměrně přísná pravidla. Jedná se zejména o kvalitu učitelů a jejich aprobaci, hygienické a požární předpisy, kvalitu stravování a podobně. Tento proces trvá v řádech měsíců a po skončení akreditačního řízení je škola dále kontrolována, jestli nedošlo ke změně stavu a jestli nemá být akreditace škole odebrána.

Naše škola si tímto procesem prošla, je tedy zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a garantuje tedy svým žákům to, že při pokračování vzdělávání mohou bez obtíží studovat na státních školách bez nutnosti nostrifikace svého předešlého vzdělávání.